Help ons helpen en wordt donateur!!
Meld u nu aan...

Download hier onze nieuwsbrief
Klik hier
Welkom

Stichting Lanka Future zet zich volledig belangeloos in voor kinderen en kinderprojecten op Sri Lanka. Met behulp van uw donaties zijn wij in staat om kinderen naar school te laten gaan en om de omstandigheden waarin kinderen leven en leren een stukje aangenamer te maken.

Oprichting Lanka Future
Tijdens onze tweede reis naar Sri Lanka in februari 2004 was het al duidelijk, er komt een Stichting. Begin 2005 is deze opgericht en kunnen terugkijken op een geslaagde periode. Jaarlijks vertrouwen we naast onze trouwe sponsoren ook nieuwe sponsors die ons daarmee in staat stellen om gericht hulp te kunnen bieden.

Help ons helpen

Stichting Lanka Future heeft een ANBI verklaring en uw giften zijn dus fiscaal aftrekbaar.

We zijn ambitieus, echter onze ambities reiken verder dan de beschikbare middelen. Op dit moment wachten veel kinderen op een sponsorgezin en zijn er meerdere projecten die we graag willen opstarten. We hebben uw steun dus hard nodig. Help ons helpen!

Op deze website vind u meer informatie over de sponsordoelen waarvoor wij u graag als donateur verwelkomen.


HELP ONS HELPEN EN GEEF!
giro 5389324

LANKA FUTURE

Postbus 7
5740 AA Beek en Donk

Telefoon:
(+31)492325038

E-mail:
info@lankafuture.nl

Postbank: 53.89.324
KvK: 17174036